Nagyerdei Szabadtéri Színpad
hu  eng
Nagyerdei Szabadtéri Színpad

Esőszabályzat

Nagyerdei Szabadtéri Színpad – 23. évad – Esőszabályzat

Amennyiben az adott rendezvénynek van kijelölt esőnapja és esőhelyszíne, a megvásárolt jegy visszaváltása nem lehetséges. Megvásárolt jegy csak abban az esetben váltható vissza, amennyiben a rendezvény Társaságunk által lemondásra kerül, illetve amennyiben a rendezvényt kedvezőtlen időjárás miatt a kitűzött esőnapon vagy esőhelyszínen sem lehet megtartani. A kertmozi esetében az előadást a kedvezőtlen időjárás ellenére is megtartjuk.

A szabadtéri rendezvényekre vonatkozó szabályzat eső esetén
• A debreceni szabadtéri rendezvények nézőinek túlnyomó többsége évről évre a kedvezőtlen időjárás kockázatára felkészülve érkezik a helyszínre. Ennélfogva Társaságunk szándéka, hogy még kétséges időjárási viszonyok között is megkezdje, illetve folytassa az adott szabadtéri rendezvényt. Mivel a Nagyerdei Szabadtéri Színpad nézőtere fedetlen, javasoljuk, hogy a várható kedvezőtlen időjárásra való tekintettel hozzanak magukkal meleg és vízálló öltözetet. A Nagyerdei Szabadtéri Színpadon a rendezvény alatt esernyő nem használható, mivel az gátolja a nézők színpadra való akadálymentes rálátását. Kérjük, várható kedvezőtlen időjárás esetén esőköpennyel készüljenek. Esőponcsók korlátozott számban a helyszínen is vásárolhatók.

• ELŐZETES IDŐJÁRÁSI TÁJÉKOZTATÁS:
Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény elmaradásáról Társaságunk legkésőbb a rendezvény napján 15.00 óráig a www.nagyerdeiszabadteri.hu honlapon közleményt ad ki. Amennyiben közlemény kiadására nem kerül sor, úgy Társaságunk a rendezvény megtartására készül. Társaságunk fenntartja a jogot, hogy az időjárás függvényében a rendezvényt a helyszínen is lemondja.

• HELYSZÍNI KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS ESETÉN:


a) Szünet nélkül játszott rendezvény esetén: a rendezvény megtartottnak tekintendő, amennyiben a rendezvény teljes időtartamának fele lejátszásra került.

b) Kétrészes rendezvény első része utáni kedvezőtlen időjárás esetén: amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény az első rész után félbeszakad, a rendezvény megtartottnak tekintendő

c) ESŐNAPPAL RENDELKEZŐ, EGYRÉSZES RENDEZVÉNY kezdetekor, illetve első fele alatt jelentkező kedvezőtlen időjárás esetén: műszaki, technikai akadályok, valamint kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény megkezdésével – illetve a megszakított első rész folytatásával – júniusi és júliusi rendezvények esetében 22.00 óráig, augusztusi rendezvények esetében 21.30 óráig várunk. Ennélfogva arról, hogy az adott rendezvény megtartásra kerül-e a rendezvény napján 22.00, illetve 21.30 óráig, a helyszínen dönt a Társaság igazgatósága. Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény annak első felét megelőzően szakad félbe és a rendezvény nem kerül megtartásra, a jegyek a kijelölt esőnapra érvényesek, amelynek időpontja és helyszíne a www.nagyerdeiszabadteri.hu weblapon olvasható. Társaságunk fenntartja a jogot, hogy a rendezvényt – tartósan kedvezőtlen időjárás esetén – a kijelölt esőnapon más, fedett debreceni helyszínen tartsa meg. Esőnapra tolódott rendezvény esetén jegyvisszaváltásra abban az esetben van csupán lehetőség, amennyiben a rendezvény a kijelölt esőnapon sem került megtartásra. Ebben az esetben a megváltott jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Kölcsey Központ jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség). A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár, vagy más, ezen rendezvény jegyeinek árusításával foglalkozó pénztár nem kötelezhető. Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!

d) ESŐNAPPAL NEM RENDELKEZŐ, EGYRÉSZES RENDEZVÉNY első részének kezdetekor, illetve első része alatt jelentkező kedvezőtlen időjárás esetén: műszaki, technikai akadályok, valamint kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény megkezdésével – illetve a megszakított első rész folytatásával – júniusi és júliusi rendezvények esetében 22.00 óráig, augusztusi rendezvények esetében 21.30 óráig várunk. Ennélfogva arról, hogy az adott rendezvény megtartása kerül-e, a rendezvény napján 22.00, illetve 21.30 óráig a helyszínen dönt a Társaság igazgatósága. Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény az első rész végét megelőzően szakad félbe és a rendezvény nem kerül megtartásra, a rendezvényre szóló jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Kölcsey Központ jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség). A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár, vagy más, ezen rendezvény jegyeinek árusításával foglalkozó pénztár nem kötelezhető. Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!

e) ESŐNAPPAL RENDELKEZŐ, KÉTRÉSZES RENDEZVÉNY első részének kezdetekor, illetve első része alatt jelentkező kedvezőtlen időjárás esetén: műszaki, technikai akadályok, valamint kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény megkezdésével – illetve a megszakított első rész folytatásával – júniusi és júliusi rendezvények esetében 22.00 óráig, augusztusi rendezvények esetében 21.30 óráig várunk. Ennélfogva arról, hogy az adott rendezvény megtartásra kerül-e a rendezvény napján 22.00, illetve 21.30 óráig, a helyszínen dönt a Társaság igazgatósága. Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény az első rész végét megelőzően szakad félbe és a rendezvény nem kerül megtartásra, a jegyek a kijelölt esőnapra érvényesek, amelynek időpontja és helyszíne a www.nagyerdeiszabadteri.hu weblapon olvasható. Társaságunk fenntartja a jogot, hogy a rendezvényt – tartósan kedvezőtlen időjárás esetén – a kijelölt esőnapon más, fedett debreceni helyszínen tartsa meg. Esőnapra tolódott rendezvény esetén jegyvisszaváltásra abban az esetben van csupán lehetőség, amennyiben a rendezvény a kijelölt esőnapon sem került megtartásra. Ebben az esetben a megváltott jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Kölcsey Központ jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség). A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár, vagy más, ezen rendezvény jegyeinek árusításával foglalkozó pénztár nem kötelezhető. Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!

f) ESŐNAPPAL NEM RENDELKEZŐ, KÉTRÉSZES RENDEZVÉNY első részének kezdetekor, illetve első része alatt jelentkező kedvezőtlen időjárás esetén: műszaki, technikai akadályok, valamint kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény megkezdésével – illetve a megszakított első rész folytatásával – júniusi és júliusi rendezvények esetében 22.00 óráig, augusztusi rendezvények esetében 21.30 óráig várunk. Ennélfogva arról, hogy az adott rendezvény megtartása kerül-e, a rendezvény napján 22.00, illetve 21.30 óráig a helyszínen dönt a Társaság igazgatósága. Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény az első rész végét megelőzően szakad félbe és a rendezvény nem kerül megtartásra, a rendezvényre szóló jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Kölcsey Központ jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség). A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár, vagy más, ezen rendezvény jegyeinek árusításával foglalkozó pénztár nem kötelezhető. Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!

g) Nem váltható vissza a megvásárolt jegy, ha a Vásárló a félbeszakadt rendezvényről távozott, ám az az időjárás kedvezőbbre fordultával aznap este, később, megtartásra került.
ESŐNAPON ISMÉTELTEN BEKÖVETKEZŐ, KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS ESETÉN: műszaki, technikai akadályok, valamint kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény megkezdésével – illetve a megszakított első rész folytatásával – az esőnapon is júniusi és júliusi rendezvények esetében 22.00 óráig, augusztusi rendezvények esetében 21.30 óráig várunk. Ha ismételt technikai akadályok, kedvezőtlen időjárás miatt az esőnapon megtartott rendezvény lemondásra kerül, a rendezvényre szóló jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők. A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár, vagy más, ezen rendezvény jegyeinek árusításával foglalkozó pénztár nem kötelezhető. Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!

VIS MAJOR ESETÉN: Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Társaság hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

• Kérjük, jegyét mindenképpen őrizze meg a rendezvény végéig, mivel ez szolgál arra, hogy félbeszakadt rendezvény esetén az annak pótlására kijelölt esőnapon ismét bejöhessen a nézőtérre!

• Társaságunk fenntartja a jogot, hogy amennyiben adott, két előadásban színre kerülő színházi produkció első előadása kedvezőtlen időjárás miatt fedett, beltéri helyszínen került megtartásra, úgy a második előadás is ugyanazon helyszínen kerüljön bemutatásra az időjárás változásától függetlenül.

• Felhívjuk tisztelt nézőink figyelmét, hogy a Nagyerdei Szabadtéri Színpad esőhelyszínén, a Kölcsey Központ Nagytermében annak a Szabadtéritől eltérő építészeti adottságaiból fakadóan egymás melletti ülőhelyek nem garantálhatók, és a székek és sorok elrendezése a Szabadtéri Színpadétól eltérhetnek.


• Tájékoztatjuk kedves nézőinket, hogy kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvények alábbi időpontokban és/vagy helyszíneken kerülhetnek megrendezésre:

1) CARMINA BURANA – esőnap: 2017. június 11.
2) BEN HUR – esőnap: 2017. június 14.
3) MÁSODIK NEKIFUTÁS – esőnap: 2017. június 16.
4) A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI ZENEKARÁNAK KONCERTJE – esőhelyszín: Kölcsey Központ
5) ITT A VÉGE, FUSS EL VÉLE! HURRÁ, VAKÁCIÓ! - ÉVADZÁRÓ A VOJTINÁVAL – esőhelyszín: Vojtina Bábszínház
6) EZÜSTBOJTÁR – esőnap: 2017. június 23.
7) PRIMADONNÁK – esőhelyszín: Kölcsey Központ
8) KÖLCSÖNLAKÁS – esőnap: 2017. július 6. *[1]
9) LA MANCHA LOVAGJA – esőnap: 2017. július 11.
10) A FÉRFIAGY – AVAGY NINCS ITT VALAMI ELLENTMONDÁS? – esőnap: 2017. július 15.
11) BOEING, BOEING – LESZÁLLÁS PÁRIZSBAN – esőnap: 2017. július 17.
12) NŐK AZ IDEGÖSSZEOMLÁS SZÉLÉN – esőnapok: 2017. július 30. és július 31. *[2]
13) HALVÁNYLILA GŐZ – esőhelyszín: Kölcsey Központ
14) VŐLEGÉNY – esőnap: 2017. augusztus 9.
15) KIMEGYEK HOLNAP AZ ÁLLATKERTBE – A MAKÁM CSALÁDI KONCERTJE – esőhelyszín: Kölcsey Központ
16) KISS ÁDÁM A NAGYVILÁGBAN: 80 PERC ALATT A FÖLD KÖRÜL – esőhelyszín: Kölcsey Központ
17) GŐGÖS GÚNÁR GEDEON: KIUGROTT A GOMBÓC ... – A VERONAKI ZENEKAR CSALÁDI KONCERTJE – esőhelyszín: Kölcsey Központ
18) ZENEVONAT SZUPERKONCERT AZ LGT ZENEKAR SZTÁRJAIVAL – esőhelyszín: Kölcsey Központ
19) ÜGYES KIS HAZUGSÁGOK – esőnap: 2017. augusztus 16. *[3]
20) SEMMI KONFERENCIA – esőhelyszín: Kölcsey Központ
21) A DEBRECEN BIG BAND ÉS MAJSAI GÁBOR MŰSORA – esőhelyszín: Kölcsey Központ
22) A KODÁLY FILHARMONIKUSOK DEBRECEN KONCERTJE – esőhelyszín: Kölcsey Központ
23) CSÍK ZENEKAR KONCERT – esőhelyszín: Kölcsey Központ
24) SZÉKI TÁNCHISTÓRIÁK – esőhelyszín: Kölcsey Központ

[1] A JÁTÉKSZÍN BÁRMELY KÖLCSÖNLAKÁS-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
A jegyek automatikusan az előadás esőnapjára (július 6., 20.30) érvényesek.
A JÁTÉKSZÍN MINDKÉT KÖLCSÖNLAKÁS-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
Mindkét előadást a Kölcsey Központ Nagytermében az esőnapon (július 6-án) 16.30 órai (a július 3-ai elmaradt előadás pótlása) és 20.30 órai kezdettel (a július 4-ei elmaradt előadás pótlása) mutatjuk be.
A fentiek alapján amennyiben a fenti előadások egyikére váltott jegyet és az elmaradt, kérjük, a pótelőadás megtartásának részleteiről www.nagyerdeiszabadteri.hu honlapról tájékozódjon.

[2] A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ BÁRMELY NŐK AZ IDEGÖSSZEOMLÁS SZÉLÉN-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
A jegyek automatikusan az előadás első esőnapjára (július 30., 20.30) érvényesek.
A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ MINDKÉT NŐK AZ IDEGÖSSZEOMLÁS SZÉLÉN-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
Az elmaradt július 28-ai előadást az előadás első esőnapján (július 30., 20.30), az elmaradt július 29-ei előadást az előadás második esőnapján (július 31., 20.30) mutatjuk be.
A fentiek alapján amennyiben a fenti előadások egyikére váltott jegyet és az elmaradt, kérjük, a pótelőadás megtartásának részleteiről www.nagyerdeiszabadteri.hu honlapról tájékozódjon.

[3] A MADÁCH SZÍNHÁZ BÁRMELY ÜGYES KIS HAZUGSÁGOK-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:

A jegyek automatikusan az előadás esőnapjára (augusztus 16., 20.00) érvényesek.
A MADÁCH SZÍNHÁZ MINDKÉT ÜGYES KIS HAZUGSÁGOK-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
Mindkét előadást a Kölcsey Központ Nagytermében az esőnapon (augusztus 16-án) 16.00 órai (az augusztus 14-ei elmaradt előadás pótlása) és 20.00 órai kezdettel (az augusztus 15-ei elmaradt előadás pótlása) mutatjuk be.

A fentiek alapján amennyiben a fenti előadások egyikére váltott jegyet és az elmaradt, kérjük, a pótelőadás megtartásának részleteiről www.nagyerdeiszabadteri.hu honlapról tájékozódjon.


A műsor- és szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk.

Megértésüket köszönjük!

Jó szórakozást és kellemes, emlékezetes előadásélményt kíván:

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.