Nagyerdei Szabadtéri Színpad
hu  eng
Nagyerdei Szabadtéri Színpad

Esőszabályzat

Kedves Nézőink! Felhívjuk figyelmüket, hogy az esőszabályzatunkat folyamatosan frissítjük a publikussá váló előadásokra vonatkozó információkkal!

A szabadtéri rendezvényekre vonatkozó szabályzat
Amennyiben az adott rendezvénynek van kijelölt esőnapja és esőhelyszíne, a megvásárolt jegy visszaváltása nem lehetséges. Megvásárolt jegy csak abban az esetben váltható vissza, amennyiben a rendezvény Társaságunk által lemondásra kerül, illetve amennyiben a rendezvényt kedvezőtlen időjárás miatt a kitűzött esőnapon vagy esőhelyszínen sem lehet megtartani. A kertmozi esetében az előadást a kedvezőtlen időjárás ellenére is megtartjuk.

A szabadtéri rendezvényekre vonatkozó szabályzat eső esetén
A debreceni szabadtéri rendezvények nézői évről évre a kedvezőtlen időjárás kockázatára felkészülve érkeznek a helyszínre. Ennélfogva Társaságunk szándéka, hogy még kétséges időjárási viszonyok között is megkezdje, illetve folytassa az adott szabadtéri rendezvényt. Mivel a Nagyerdei Szabadtéri Színpad nézőtere fedetlen, javasoljuk, hogy a várható kedvezőtlen időjárásra való tekintettel hozzanak magukkal meleg és vízálló öltözetet. A Nagyerdei Szabadtéri Színpadon a rendezvény alatt esernyő nem használható, mivel az gátolja a nézők színpadra való akadálymentes rálátását. Kérjük, várható kedvezőtlen időjárás esetén esőköpennyel készüljenek. Esőponcsók korlátozott számban a helyszínen is vásárolhatók.

• ELŐZETES IDŐJÁRÁSI TÁJÉKOZTATÁS:
Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény elmaradásáról Társaságunk legkésőbb a rendezvény napján 15.00 óráig a www.nagyerdeiszabadteri.hu honlapon közleményt ad ki. Amennyiben közlemény kiadására nem kerül sor, úgy Társaságunk a rendezvény megtartására készül. Társaságunk fenntartja a jogot, hogy az időjárás függvényében a rendezvényt a helyszínen is lemondja.

• HELYSZÍNI KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS ESETÉN:

a) Szünet nélkül játszott rendezvény esetén: a rendezvény megtartottnak tekintendő, amennyiben a rendezvény teljes időtartamának fele lejátszásra került.

b) Kétrészes rendezvény első része utáni kedvezőtlen időjárás esetén: amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény az első rész után félbeszakad, a rendezvény megtartottnak tekintendő

c) ESŐNAPPAL RENDELKEZŐ, EGYRÉSZES RENDEZVÉNY kezdetekor, illetve első fele alatt jelentkező kedvezőtlen időjárás esetén: műszaki, technikai akadályok, valamint kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény megkezdésével – illetve a megszakított első rész folytatásával – júniusi, júliusi, illetve az augusztus 1-jei rendezvények esetében 22.00 óráig, az augusztus 1-jét követő rendezvények esetében 21.30 óráig várunk. Ennélfogva arról, hogy az adott rendezvény megtartásra kerül-e a rendezvény napján 22.00, illetve 21.30 óráig, a helyszínen dönt a Társaság igazgatósága. Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény annak első felét megelőzően szakad félbe és a rendezvény nem kerül megtartásra, a jegyek a kijelölt esőnapra érvényesek, amelynek időpontja és helyszíne a www.nagyerdeiszabadteri.hu weblapon olvasható. Társaságunk fenntartja a jogot, hogy a rendezvényt – tartósan kedvezőtlen időjárás esetén – a kijelölt esőnapon más, fedett debreceni helyszínen tartsa meg. Esőnapra tolódott rendezvény esetén jegyvisszaváltásra abban az esetben van csupán lehetőség, amennyiben a rendezvény a kijelölt esőnapon sem került megtartásra. Ebben az esetben a megváltott jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Kölcsey Központ jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség). A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár, vagy más, ezen rendezvény jegyeinek árusításával foglalkozó pénztár nem kötelezhető. Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!

d) ESŐNAPPAL NEM RENDELKEZŐ, EGYRÉSZES RENDEZVÉNY első részének kezdetekor, illetve első része alatt jelentkező kedvezőtlen időjárás esetén: műszaki, technikai akadályok, valamint kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény megkezdésével – illetve a megszakított első rész folytatásával – júniusi, júliusi, illetve az augusztus 1-jei rendezvények esetében 22.00 óráig, az augusztus 1-jét követő rendezvények esetében 21.30 óráig várunk. Ennélfogva arról, hogy az adott rendezvény megtartása kerül-e, a rendezvény napján 22.00, illetve 21.30 óráig a helyszínen dönt a Társaság igazgatósága. Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény az első rész végét megelőzően szakad félbe és a rendezvény nem kerül megtartásra, a rendezvényre szóló jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Kölcsey Központ jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség). A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár, vagy más, ezen rendezvény jegyeinek árusításával foglalkozó pénztár nem kötelezhető. Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!

e) ESŐNAPPAL RENDELKEZŐ, KÉTRÉSZES RENDEZVÉNY első részének kezdetekor, illetve első része alatt jelentkező kedvezőtlen időjárás esetén: műszaki, technikai akadályok, valamint kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény megkezdésével – illetve a megszakított első rész folytatásával – júniusi, júliusi, illetve az augusztus 1-jei rendezvények esetében 22.00 óráig, az augusztus 1-jét követő rendezvények esetében 21.30 óráig várunk. Ennélfogva arról, hogy az adott rendezvény megtartásra kerül-e a rendezvény napján 22.00, illetve 21.30 óráig, a helyszínen dönt a Társaság igazgatósága. Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény az első rész végét megelőzően szakad félbe és a rendezvény nem kerül megtartásra, a jegyek a kijelölt esőnapra érvényesek, amelynek időpontja és helyszíne a www.nagyerdeiszabadteri.hu weblapon olvasható. Társaságunk fenntartja a jogot, hogy a rendezvényt – tartósan kedvezőtlen időjárás esetén – a kijelölt esőnapon más, fedett debreceni helyszínen tartsa meg. Esőnapra tolódott rendezvény esetén jegyvisszaváltásra abban az esetben van csupán lehetőség, amennyiben a rendezvény a kijelölt esőnapon sem került megtartásra. Ebben az esetben a megváltott jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Kölcsey Központ jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség). A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár, vagy más, ezen rendezvény jegyeinek árusításával foglalkozó pénztár nem kötelezhető. Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!

f) ESŐNAPPAL NEM RENDELKEZŐ, KÉTRÉSZES RENDEZVÉNY első részének kezdetekor, illetve első része alatt jelentkező kedvezőtlen időjárás esetén: műszaki, technikai akadályok, valamint kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény megkezdésével – illetve a megszakított első rész folytatásával – júniusi, júliusi, illetve az augusztus 1-jei rendezvények esetében 22.00 óráig az augusztus 1-jét követő rendezvények esetében 21.30 óráig várunk. Ennélfogva arról, hogy az adott rendezvény megtartása kerül-e, a rendezvény napján 22.00, illetve 21.30 óráig a helyszínen dönt a Társaság igazgatósága. Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény az első rész végét megelőzően szakad félbe és a rendezvény nem kerül megtartásra, a rendezvényre szóló jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Kölcsey Központ jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség). A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár, vagy más, ezen rendezvény jegyeinek árusításával foglalkozó pénztár nem kötelezhető. Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!

g) Nem váltható vissza a megvásárolt jegy, ha a Vásárló a félbeszakadt rendezvényről távozott, ám az az időjárás kedvezőbbre fordultával aznap este, később, megtartásra került.

ESŐNAPON ISMÉTELTEN BEKÖVETKEZŐ, KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS ESETÉN: műszaki, technikai akadályok, valamint kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény megkezdésével – illetve a megszakított első rész folytatásával – júniusi, júliusi, illetve az augusztus 1-jei rendezvények esetében az esőnapon is 22.00 óráig, az augusztus 1-jét követő rendezvények esetében 21.30 óráig várunk. Ha ismételt technikai akadályok, kedvezőtlen időjárás miatt az esőnapon megtartott rendezvény lemondásra kerül, a rendezvényre szóló jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők. A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár, vagy más, ezen rendezvény jegyeinek árusításával foglalkozó pénztár nem kötelezhető. Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!

VIS MAJOR ESETÉN: Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Társaság hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

Kérjük, jegyét mindenképpen őrizze meg a rendezvény végéig, mivel ez szolgál arra, hogy félbeszakadt rendezvény esetén az annak pótlására kijelölt esőnapon ismét bejöhessen a nézőtérre!

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy amennyiben adott, két előadásban színre kerülő színházi produkció első előadása kedvezőtlen időjárás miatt fedett, beltéri helyszínen került megtartásra, úgy a második előadás is ugyanazon helyszínen kerüljön bemutatásra az időjárás változásától függetlenül.

• Felhívjuk tisztelt nézőink figyelmét, hogy a Nagyerdei Szabadtéri Színpad esőhelyszínén, a Kölcsey Központ Nagytermében annak a Szabadtéritől eltérő építészeti adottságaiból fakadóan egymás melletti ülőhelyek nem garantálhatók, és a székek és sorok elrendezése a Szabadtéri Színpadétól eltérhetnek.

Tájékoztatjuk kedves nézőinket, hogy kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvények alábbi időpontokban és/vagy helyszíneken kerülhetnek megrendezésre:
 VÁRATLAN VENDÉG  esőnap: 2018. június 14. [1]
 HÁZASSÁGI LECKÉK KÖZÉPHALADÓKNAK
 esőnap: 2018. június 20. [2]
 A PÁL UTCAI FIÚK
 esőnap: 2018. június 24.
 EGY, KETTŐ, HÁROM*
 esőnap: 2018. június 27. [3]
 CARMEN*  esőnap: 2018. június 30.
 KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!  esőnap: 2018. július 3. [4]
 HAZUDJ INKÁBB, KEDVESEM!*  esőnap: 2018. július 10.
 L’ART POUR NYÁR  esőhelyszín: Kölcsey Központ
 PREMIERAJÁNDÉK  esőnap: 2018. július 24. [5]
 A CHICAGÓI HERCEGNŐ  esőnapok: 2018. július 29. és július 30. [6]
 CSODA KORBAN ÉLÜNK  esőnap: 2018. augusztus 1.
 FRIDA  esőnap: 2018. augusztus 8.
 ÁLOMUTAZÓK  esőhelyszín: Kölcsey Központ
 DEÁK BILL 70
 esőhelyszín: Kölcsey Központ
 BORSODI HOMÁLYOS
 esőhelyszín: Kölcsey Központ
 BUDAPEST BÁR
 esőhelyszín: Kölcsey Központ
 AMERIKAI-MAGYAR EST
 esőhelyszín: Kölcsey Központ
 FRANCIA RÚDUGRÁS*  esőnap: 2018. augusztus 14.
 #EASTSIDESTORY*  esőhelyszín: Kölcsey Központ

[1] A MADÁCH SZÍNHÁZ BÁRMELY VÁRATLAN VENDÉG-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
A jegyek automatikusan az előadás esőnapjára (június 14., 20.30) érvényesek.
A MADÁCH SZÍNHÁZ MINDKÉT VÁRATLAN VENDÉG-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
A június 12-ei elmaradt előadás jegyei automatikusan az előadások esőnapjára (június 14., 20.30) érvényesek.
A június 13-ai elmaradt előadás jegyei az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Kölcsey Központ jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség).
A fentiek alapján amennyiben a fenti előadások egyikére váltott jegyet és az elmaradt, kérjük, a pótelőadás megtartásának aktuális részleteiről www.nagyerdeiszabadteri.hu honlapról tájékozódjon.

[2] A CENTRÁL SZÍNHÁZ BÁRMELY HÁZASSÁGI LECKÉK KÖZÉPHALADÓKNAK-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
A jegyek automatikusan az előadás esőnapjára (június 20., 20.30) érvényesek.
A CENTRÁL SZÍNHÁZ MINDKÉT HÁZASSÁGI LECKÉK KÖZÉPHALADÓKNAK-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
A június 18-ai elmaradt előadás jegyei automatikusan az előadások esőnapjára (június 20., 20.30) érvényesek.
A június 19-ei elmaradt előadás jegyei az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Kölcsey Központ jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség).
A fentiek alapján amennyiben a fenti előadások egyikére váltott jegyet és az elmaradt, kérjük, a pótelőadás megtartásának aktuális részleteiről www.nagyerdeiszabadteri.hu honlapról tájékozódjon.

[3] A KULTÚRBRIGÁD ÉS AZ ÁTRIUM BÁRMELY EGY, KETTŐ, HÁROM-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
A jegyek automatikusan az előadás esőnapjára (június 27., 20.30) érvényesek.
A KULTÚRBRIGÁD ÉS AZ ÁTRIUM MINDKÉT EGY, KETTŐ, HÁROM-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
Mindkét előadást
a Kölcsey Központ Nagytermében az esőnapon (június 27-én) 17.30 órai (a június 25-ei elmaradt előadás pótlása) és 20.30 órai kezdettel (a június 26-ai elmaradt előadás pótlása) mutatjuk be.
A fentiek alapján amennyiben a fenti előadások egyikére váltott jegyet és az elmaradt, kérjük, a pótelőadás megtartásának aktuális részleteiről www.nagyerdeiszabadteri.hu honlapról tájékozódjon.

[4] A JÁTÉKSZÍN ÉS A TG PRODUCTION BÁRMELY KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
A jegyek automatikusan az előadás esőnapjára (július 3., 20.30) érvényesek.
A JÁTÉKSZÍN ÉS A TG PRODUCTION MINDKÉT KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
A július 1-jei elmaradt előadás jegyei automatikusan az előadás esőnapjára (július 3., 20.30) érvényesek.
A július 2-ai elmaradt előadás jegyei az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Kölcsey Központ jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség).
A fentiek alapján amennyiben a fenti előadások egyikére váltott jegyet és az elmaradt, kérjük, a pótelőadás megtartásának aktuális részleteiről www.nagyerdeiszabadteri.hu honlapról tájékozódjon.

[5] A THÁLIA SZÍNHÁZ BÁRMELY PREMIERAJÁNDÉK-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
A jegyek automatikusan az előadás esőnapjára (július 24., 20.30) érvényesek.
A THÁLIA SZÍNHÁZ MINDKÉT PREMIERAJÁNDÉK-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
A július 22-ei elmaradt előadás jegyei automatikusan az előadás esőnapjára (július 24., 20.30) érvényesek.
A július 23-ai elmaradt előadás jegyei az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Kölcsey Központ jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség).
A fentiek alapján amennyiben a fenti előadások egyikére váltott jegyet és az elmaradt, kérjük, a pótelőadás megtartásának aktuális részleteiről www.nagyerdeiszabadteri.hu honlapról tájékozódjon.

[6] A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ BÁRMELY A CHICAGÓI HERCEGNŐ-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
A jegyek automatikusan az előadás első esőnapjára (július 29., 20.30) érvényesek.
A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ MINDKÉT A CHICAGÓI HERCEGNŐ-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
A július 27-ei elmaradt előadást az előadás első esőnapján (július 29., 20.30), a július 28-ai elmaradt előadást az előadás második esőnapján (július 30., 20.30) mutatjuk be.
A fentiek alapján amennyiben a fenti előadások egyikére váltott jegyet és az elmaradt, kérjük, a pótelőadás megtartásának aktuális részleteiről www.nagyerdeiszabadteri.hu honlapról tájékozódjon.

* Tájékoztatjuk kedves nézőinket, hogy tartósan kedvezőtlen időjárás esetén ezen előadásokat a rendezvények esőnapján a Kölcsey Központ Nagytermében tarthatjuk meg.

A műsor- és szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk.

Megértésüket köszönjük!

Jó szórakozást és kellemes, emlékezetes előadásélményt kíván:

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.