Nagyerdei Szabadtéri Színpad
hu  eng
Nagyerdei Szabadtéri Színpad

Esőszabályzat

Kedves Nézőink! Felhívjuk figyelmüket, hogy az esőszabályzatunkat folyamatosan frissítjük a publikussá váló előadásokra vonatkozó információkkal!

A szabadtéri rendezvényekre vonatkozó szabályzat
Amennyiben az adott rendezvénynek van kijelölt esőnapja és esőhelyszíne, a megvásárolt jegy visszaváltása nem lehetséges. Megvásárolt jegy csak abban az esetben váltható vissza, amennyiben a rendezvény Társaságunk által lemondásra kerül, illetve amennyiben a rendezvényt kedvezőtlen időjárás miatt a kitűzött esőnapon vagy esőhelyszínen sem lehet megtartani. A kertmozi esetében az előadást a kedvezőtlen időjárás ellenére is megtartjuk.

A szabadtéri rendezvényekre vonatkozó szabályzat eső esetén
A debreceni szabadtéri rendezvények nézői évről évre a kedvezőtlen időjárás kockázatára felkészülve érkeznek a helyszínre. Ennélfogva Társaságunk szándéka, hogy még kétséges időjárási viszonyok között is megkezdje, illetve folytassa az adott szabadtéri rendezvényt. Mivel a Nagyerdei Szabadtéri Színpad nézőtere fedetlen, javasoljuk, hogy a várható kedvezőtlen időjárásra való tekintettel hozzanak magukkal meleg és vízálló öltözetet. A Nagyerdei Szabadtéri Színpadon a rendezvény alatt esernyő nem használható, mivel az gátolja a nézők színpadra való akadálymentes rálátását. Kérjük, várható kedvezőtlen időjárás esetén esőköpennyel készüljenek. Esőponcsók korlátozott számban a helyszínen is vásárolhatók.

• ELŐZETES IDŐJÁRÁSI TÁJÉKOZTATÁS:
Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény elmaradásáról Társaságunk legkésőbb a rendezvény napján 15.00 óráig a www.nagyerdeiszabadteri.hu honlapon közleményt ad ki. Amennyiben közlemény kiadására nem kerül sor, úgy Társaságunk a rendezvény megtartására készül. Társaságunk fenntartja a jogot, hogy az időjárás függvényében a rendezvényt a helyszínen is lemondja.

• HELYSZÍNI KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS ESETÉN:

a) Szünet nélkül játszott rendezvény esetén: a rendezvény megtartottnak tekintendő, amennyiben a rendezvény teljes időtartamának fele lejátszásra került.

b) Kétrészes rendezvény első része utáni kedvezőtlen időjárás esetén: amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény az első rész után félbeszakad, a rendezvény megtartottnak tekintendő

c) ESŐNAPPAL RENDELKEZŐ, EGYRÉSZES RENDEZVÉNY kezdetekor, illetve első fele alatt jelentkező kedvezőtlen időjárás esetén: műszaki, technikai akadályok, valamint kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény megkezdésével – illetve a megszakított első rész folytatásával – Társaságunk a helyszínen legfeljebb 90 percet vár. Ennélfogva arról, hogy az adott rendezvény megtartásra kerül-e a rendezvény napján a helyszínen dönt a Társaság igazgatósága.Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény annak első felét megelőzően szakad félbe és a rendezvény nem kerül megtartásra, a jegyek a kijelölt esőnapra érvényesek, amelynek időpontja és helyszíne a www.nagyerdeiszabadteri.hu weblapon olvasható. Társaságunk fenntartja a jogot, hogy a rendezvényt – tartósan kedvezőtlen időjárás esetén – a kijelölt esőnapon más, fedett debreceni helyszínen tartsa meg. Esőnapra tolódott rendezvény esetén jegyvisszaváltásra abban az esetben van csupán lehetőség, amennyiben a rendezvény a kijelölt esőnapon sem került megtartásra. Ebben az esetben a megváltott jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Kölcsey Központ jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség). A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár, vagy más, ezen rendezvény jegyeinek árusításával foglalkozó pénztár nem kötelezhető. Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!

d) ESŐNAPPAL NEM RENDELKEZŐ, EGYRÉSZES RENDEZVÉNY első részének kezdetekor, illetve első része alatt jelentkező kedvezőtlen időjárás esetén: műszaki, technikai akadályok, valamint kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény megkezdésével – illetve a megszakított első rész folytatásával – Társaságunk a helyszínen legfeljebb 90 percet vár. Ennélfogva arról, hogy az adott rendezvény megtartásra kerül-e a rendezvény napján a helyszínen dönt a Társaság igazgatósága. Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény az első rész végét megelőzően szakad félbe és a rendezvény nem kerül megtartásra, a rendezvényre szóló jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Kölcsey Központ jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség). A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár, vagy más, ezen rendezvény jegyeinek árusításával foglalkozó pénztár nem kötelezhető. Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!

e) ESŐNAPPAL RENDELKEZŐ, KÉTRÉSZES RENDEZVÉNY első részének kezdetekor, illetve első része alatt jelentkező kedvezőtlen időjárás esetén: műszaki, technikai akadályok, valamint kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény megkezdésével – illetve a megszakított első rész folytatásával – Társaságunk a helyszínen legfeljebb 90 percet vár. Ennélfogva arról, hogy az adott rendezvény megtartásra kerül-e a rendezvény napján a helyszínen dönt a Társaság igazgatósága. Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény az első rész végét megelőzően szakad félbe és a rendezvény nem kerül megtartásra, a jegyek a kijelölt esőnapra érvényesek, amelynek időpontja és helyszíne a www.nagyerdeiszabadteri.hu weblapon olvasható. Társaságunk fenntartja a jogot, hogy a rendezvényt – tartósan kedvezőtlen időjárás esetén – a kijelölt esőnapon más, fedett debreceni helyszínen tartsa meg. Esőnapra tolódott rendezvény esetén jegyvisszaváltásra abban az esetben van csupán lehetőség, amennyiben a rendezvény a kijelölt esőnapon sem került megtartásra. Ebben az esetben a megváltott jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Kölcsey Központ jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség). A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár, vagy más, ezen rendezvény jegyeinek árusításával foglalkozó pénztár nem kötelezhető. Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!

f) ESŐNAPPAL NEM RENDELKEZŐ, KÉTRÉSZES RENDEZVÉNY első részének kezdetekor, illetve első része alatt jelentkező kedvezőtlen időjárás esetén: műszaki, technikai akadályok, valamint kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény megkezdésével – illetve a megszakított első rész folytatásával – Társaságunk a helyszínen legfeljebb 90 percet vár. Ennélfogva arról, hogy az adott rendezvény megtartásra kerül-e a rendezvény napján a helyszínen dönt a Társaság igazgatósága. Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény az első rész végét megelőzően szakad félbe és a rendezvény nem kerül megtartásra, a rendezvényre szóló jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Kölcsey Központ jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség). A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár, vagy más, ezen rendezvény jegyeinek árusításával foglalkozó pénztár nem kötelezhető. Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!

g) Nem váltható vissza a megvásárolt jegy, ha a Vásárló a félbeszakadt rendezvényről távozott, ám az az időjárás kedvezőbbre fordultával aznap este, később, megtartásra került.

ESŐNAPON ISMÉTELTEN BEKÖVETKEZŐ, KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS ESETÉN: műszaki, technikai akadályok, valamint kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény megkezdésével – illetve a megszakított első rész folytatásával – Társaságunk a helyszínen legfeljebb 90 percet vár. Ha ismételt technikai akadályok, kedvezőtlen időjárás miatt az esőnapon megtartott rendezvény lemondásra kerül, a rendezvényre szóló jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők. A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár, vagy más, ezen rendezvény jegyeinek árusításával foglalkozó pénztár nem kötelezhető. Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!

VIS MAJOR ESETÉN: Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Társaság hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

Kérjük, jegyét mindenképpen őrizze meg a rendezvény végéig, mivel ez szolgál arra, hogy félbeszakadt rendezvény esetén az annak pótlására kijelölt esőnapon ismét bejöhessen a nézőtérre!

• Felhívjuk tisztelt nézőink figyelmét, hogy a Nagyerdei Szabadtéri Színpad esőhelyszínén, a Kölcsey Központ Nagytermében annak a Szabadtéritől eltérő építészeti adottságaiból fakadóan egymás melletti ülőhelyek nem garantálhatók, és a székek és sorok elrendezése a Szabadtéri Színpadétól eltérhetnek.

KÖRHINTA – esőnap: 2019. május 30.
CHICAGO – esőnap: 2019. június 3.
MENOPAUZA – esőnap: 2019. június 6.
JÁTÉK A KASTÉLYBAN – esőnap: 2019. június 13.
LEGYEN FÉRFI, MONSIEUR PIGNON! – esőnap: 2019. június 18. *[1]
NE MOST, DRÁGÁM! - esőnap: 2019. június 21.*[2]
BOLHA A FÜLBE – esőnap: 2019. június 25. *[3]
HARCSA VERONIKA - GYÉMÁNT BÁLINT QUARTET – esőhelyszín: Kölcsey Központ, Nagyterem
MÁSKÉPP – esőhelyszín: Kölcsey Központ, Nagyterem
A SKARLÁT BETŰ – esőnap: 2019. július 4.
MENNYEI HANG! – esőnap: 2019. július 10. *[4]
MINTHA ELVÁGTÁK VOL – esőhelyszín: Kölcsey Központ, Nagyterem
AZ ŐRÜLT NŐK KETRECE – esőnap: 2019. július 15. *[5]
LÉGY JÓ MINDHALÁLIG! – esőnap: 2019. július 25. *[6]
A PÁL UTCAI FIÚK – esőnap: 2019. július 30.
A BON-BON ÉS A BIG BAND – esőhelyszín: Kölcsey Központ, Nagyterem
THE BEATLES VS. ROLLING STONES – esőhelyszín: Kölcsey Központ, Nagyterem
BUDAPEST BÁR – esőhelyszín: Kölcsey Központ, Nagyterem
SZERELMÜNK, KALOTASZEG – esőhelyszín: Kölcsey Központ, Nagyterem
CARAMEL – esőhelyszín: Kölcsey Központ, Nagyterem

[1] A THÁLIA SZÍNHÁZ BÁRMELY LEGYEN FÉRFI, MONSIEUR PIGNON!-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
 
- a jegyek automatikusan az előadás esőnapjára (június 18., 20.30) érvényesek.
A THÁLIA SZÍNHÁZ MINDKÉT LEGYEN FÉRFI, MONSIEUR PIGNON!-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
  - a június 16-ai
elmaradt előadás jegyei automatikusan az előadások esőnapjára (június 18., 20.30) érvényesek.
  - a június 17-ei
elmaradt előadás jegyei az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Kölcsey Központ jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség).
A fentiek alapján amennyiben a fenti előadások egyikére váltott jegyet és az elmaradt, kérjük, a pótelőadás megtartásának aktuális részleteiről www.nagyerdeiszabadteri.hu honlapról tájékozódjon.

[2] A MADÁCH SZÍNHÁZ BÁRMELY NE MOST, DRÁGÁM!-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
 
- a jegyek automatikusan az előadás esőnapjára (június 21., 20.30) érvényesek.
A MADÁCH SZÍNHÁZ MINDKÉT NE MOST, DRÁGÁM!-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
 - a június 19-ei elmaradt előadás jegyei automatikusan az előadások esőnapjára (június 21., 20.30) érvényesek.
 - a június 20-ai elmaradt előadás jegyei az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Kölcsey Központ jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség).
A fentiek alapján amennyiben a fenti előadások egyikére váltott jegyet és az elmaradt, kérjük, a pótelőadás megtartásának aktuális részleteiről www.nagyerdeiszabadteri.hu honlapról tájékozódjon.

[3] A THÁLIA SZÍNHÁZ BÁRMELY BOLHA A FÜLBE-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
 
- a jegyek automatikusan az előadás esőnapjára (június 25., 20.30) érvényesek.
A THÁLIA SZÍNHÁZ MINDKÉT BOLHA A FÜLBE-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
 - a június 23-ai
elmaradt előadás jegyei automatikusan az előadások esőnapjára (június 25., 20.30) érvényesek.
 - a június 24-ei
elmaradt előadás jegyei az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Kölcsey Központ jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség).
A fentiek alapján amennyiben a fenti előadások egyikére váltott jegyet és az elmaradt, kérjük, a pótelőadás megtartásának aktuális részleteiről www.nagyerdeiszabadteri.hu honlapról tájékozódjon.

[4] A JÁTÉKSZÍN BÁRMELY MENNYEI HANG!-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
  - a jegyek automatikusan az előadás esőnapjára (július 10., 20.30) érvényesek.
A JÁTÉKSZÍN MINDKÉT MENNYEI HANG!-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
  - a július 8-ai elmaradt előadás jegyei automatikusan az előadás esőnapjára (július 10., 20.30) érvényesek.
  - a július 9-ei elmaradt előadás jegyei az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Kölcsey Központ jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség).
A fentiek alapján amennyiben a fenti előadások egyikére váltott jegyet és az elmaradt, kérjük, a pótelőadás megtartásának aktuális részleteiről www.nagyerdeiszabadteri.hu honlapról tájékozódjon.

[5] A KULTÚRBRIGÁD ÉS AZ ÁTRIUM BÁRMELY AZ ŐRÜLT NŐK KETRECE-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
  - a jegyek automatikusan az előadás esőnapjára (július 15., 20.30) érvényesek.
A KULTÚRBRIGÁD ÉS AZ ÁTRIUM MINDKÉT AZ ŐRÜLT NŐK KETRECE-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
  - a július 13-ai elmaradt előadás jegyei automatikusan az előadás esőnapjára (július 15., 20.30) érvényesek.
  - a július 14-ei elmaradt előadás jegyei az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Kölcsey Központ jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség).
A fentiek alapján amennyiben a fenti előadások egyikére váltott jegyet és az elmaradt, kérjük, a pótelőadás megtartásának aktuális részleteiről www.nagyerdeiszabadteri.hu honlapról tájékozódjon.

[6] A NAGYERDEI SZABADTÉRI JÁTÉKOK ÉS A CSOKONAI SZÍNHÁZ BÁRMELY LÉGY JÓ MINDHALÁLIG!-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
  - a jegyek automatikusan az előadás esőnapjára (július 25., 20.30) érvényesek.
A NAGYERDEI SZABADTÉRI JÁTÉKOK ÉS A CSOKONAI SZÍNHÁZ MINDKÉT LÉGY JÓ MINDHALÁLIG!-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
  - a július 23-ai elmaradt előadás jegyei automatikusan az előadás esőnapjára (július 25., 20.30) érvényesek.
  - a július 24-ei elmaradt előadás jegyei az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Kölcsey Központ jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség).
A fentiek alapján amennyiben a fenti előadások egyikére váltott jegyet és az elmaradt, kérjük, a pótelőadás megtartásának aktuális részleteiről www.nagyerdeiszabadteri.hu honlapról tájékozódjon.

A műsor- és szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk.

Jó szórakozást és kellemes, emlékezetes előadásélményt kíván:

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.