Nagyerdei Szabadtéri Színpad
hu  eng
Nagyerdei Szabadtéri Színpad

Nagyerdei Szabadtéri Színpad – 23. évad – Esőszabályzat

A szabadtéri rendezvényekre vonatkozó szabályzat.


Amennyiben az adott rendezvénynek van kijelölt esőnapja és esőhelyszíne, a megvásárolt jegy visszaváltása nem lehetséges. Megvásárolt jegy csak abban az esetben váltható vissza, amennyiben a rendezvény Társaságunk által lemondásra kerül, illetve amennyiben a rendezvényt kedvezőtlen időjárás miatt a kitűzött esőnapon vagy esőhelyszínen sem lehet megtartani. A kertmozi esetében az előadást a kedvezőtlen időjárás ellenére is megtartjuk.

A szabadtéri rendezvényekre vonatkozó szabályzat eső esetén
• A debreceni szabadtéri rendezvények nézőinek túlnyomó többsége évről évre a kedvezőtlen időjárás kockázatára felkészülve érkezik a helyszínre. Ennélfogva Társaságunk szándéka, hogy még kétséges időjárási viszonyok között is megkezdje, illetve folytassa az adott szabadtéri rendezvényt. Mivel a Nagyerdei Szabadtéri Színpad nézőtere fedetlen, javasoljuk, hogy a várható kedvezőtlen időjárásra való tekintettel hozzanak magukkal meleg és vízálló öltözetet. A Nagyerdei Szabadtéri Színpadon a rendezvény alatt esernyő nem használható, mivel az gátolja a nézők színpadra való akadálymentes rálátását. Kérjük, várható kedvezőtlen időjárás esetén esőköpennyel készüljenek. Esőponcsók korlátozott számban a helyszínen is vásárolhatók.

ELŐZETES IDŐJÁRÁSI TÁJÉKOZTATÁS: Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény elmaradásáról Társaságunk legkésőbb a rendezvény napján 15.00 óráig a www.nagyerdeiszabadteri.hu honlapon közleményt ad ki. Amennyiben közlemény kiadására nem kerül sor, úgy Társaságunk a rendezvény megtartására készül. Társaságunk fenntartja a jogot, hogy az időjárás függvényében a rendezvényt a helyszínen is lemondja.

HELYSZÍNI KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS ESETÉN:

a) Szünet nélkül játszott rendezvény esetén: a rendezvény megtartottnak tekintendő, amennyiben a rendezvény teljes időtartamának fele lejátszásra került.

b) Kétrészes rendezvény első része utáni kedvezőtlen időjárás esetén: amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény az első rész után félbeszakad, a rendezvény megtartottnak tekintendő

c) ESŐNAPPAL RENDELKEZŐ, EGYRÉSZES RENDEZVÉNY kezdetekor, illetve első fele alatt jelentkező kedvezőtlen időjárás esetén: műszaki, technikai akadályok, valamint kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény megkezdésével – illetve a megszakított első rész folytatásával – júniusi és júliusi rendezvények esetében 22.00 óráig, augusztusi rendezvények esetében 21.30 óráig várunk. Ennélfogva arról, hogy az adott rendezvény megtartásra kerül-e a rendezvény napján 22.00, illetve 21.30 óráig, a helyszínen dönt a Társaság igazgatósága. Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény annak első felét megelőzően szakad félbe és a rendezvény nem kerül megtartásra, a jegyek a kijelölt esőnapra érvényesek, amelynek időpontja és helyszíne a www.nagyerdeiszabadteri.hu weblapon olvasható. Társaságunk fenntartja a jogot, hogy a rendezvényt – tartósan kedvezőtlen időjárás esetén – a kijelölt esőnapon más, fedett debreceni helyszínen tartsa meg. Esőnapra tolódott rendezvény esetén jegyvisszaváltásra abban az esetben van csupán lehetőség, amennyiben a rendezvény a kijelölt esőnapon sem került megtartásra. Ebben az esetben a megváltott jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Kölcsey Központ jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség). A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár, vagy más, ezen rendezvény jegyeinek árusításával foglalkozó pénztár nem kötelezhető. Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!

d) ESŐNAPPAL NEM RENDELKEZŐ, EGYRÉSZES RENDEZVÉNY első részének kezdetekor, illetve első része alatt jelentkező kedvezőtlen időjárás esetén: műszaki, technikai akadályok, valamint kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény megkezdésével – illetve a megszakított első rész folytatásával – júniusi és júliusi rendezvények esetében 22.00 óráig, augusztusi rendezvények esetében 21.30 óráig várunk. Ennélfogva arról, hogy az adott rendezvény megtartása kerül-e, a rendezvény napján 22.00, illetve 21.30 óráig a helyszínen dönt a Társaság igazgatósága. Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény az első rész végét megelőzően szakad félbe és a rendezvény nem kerül megtartásra, a rendezvényre szóló jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Kölcsey Központ jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség). A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár, vagy más, ezen rendezvény jegyeinek árusításával foglalkozó pénztár nem kötelezhető. Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!

e) ESŐNAPPAL RENDELKEZŐ, KÉTRÉSZES RENDEZVÉNY első részének kezdetekor, illetve első része alatt jelentkező kedvezőtlen időjárás esetén: műszaki, technikai akadályok, valamint kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény megkezdésével – illetve a megszakított első rész folytatásával – júniusi és júliusi rendezvények esetében 22.00 óráig, augusztusi rendezvények esetében 21.30 óráig várunk. Ennélfogva arról, hogy az adott rendezvény megtartásra kerül-e a rendezvény napján 22.00, illetve 21.30 óráig, a helyszínen dönt a Társaság igazgatósága. Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény az első rész végét megelőzően szakad félbe és a rendezvény nem kerül megtartásra, a jegyek a kijelölt esőnapra érvényesek, amelynek időpontja és helyszíne a www.nagyerdeiszabadteri.hu weblapon olvasható. Társaságunk fenntartja a jogot, hogy a rendezvényt – tartósan kedvezőtlen időjárás esetén – a kijelölt esőnapon más, fedett debreceni helyszínen tartsa meg. Esőnapra tolódott rendezvény esetén jegyvisszaváltásra abban az esetben van csupán lehetőség, amennyiben a rendezvény a kijelölt esőnapon sem került megtartásra. Ebben az esetben a megváltott jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Kölcsey Központ jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség). A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár, vagy más, ezen rendezvény jegyeinek árusításával foglalkozó pénztár nem kötelezhető. Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!

f) ESŐNAPPAL NEM RENDELKEZŐ, KÉTRÉSZES RENDEZVÉNY első részének kezdetekor, illetve első része alatt jelentkező kedvezőtlen időjárás esetén: műszaki, technikai akadályok, valamint kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény megkezdésével – illetve a megszakított első rész folytatásával – júniusi és júliusi rendezvények esetében 22.00 óráig, augusztusi rendezvények esetében 21.30 óráig várunk. Ennélfogva arról, hogy az adott rendezvény megtartása kerül-e, a rendezvény napján 22.00, illetve 21.30 óráig a helyszínen dönt a Társaság igazgatósága. Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény az első rész végét megelőzően szakad félbe és a rendezvény nem kerül megtartásra, a rendezvényre szóló jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Kölcsey Központ jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség). A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár, vagy más, ezen rendezvény jegyeinek árusításával foglalkozó pénztár nem kötelezhető. Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!

g) Nem váltható vissza a megvásárolt jegy, ha a Vásárló a félbeszakadt rendezvényről távozott, ám az az időjárás kedvezőbbre fordultával aznap este, később, megtartásra került.
ESŐNAPON ISMÉTELTEN BEKÖVETKEZŐ, KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS ESETÉN: műszaki, technikai akadályok, valamint kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény megkezdésével – illetve a megszakított első rész folytatásával – az esőnapon is júniusi és júliusi rendezvények esetében 22.00 óráig, augusztusi rendezvények esetében 21.30 óráig várunk. Ha ismételt technikai akadályok, kedvezőtlen időjárás miatt az esőnapon megtartott rendezvény lemondásra kerül, a rendezvényre szóló jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 napon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők. A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár, vagy más, ezen rendezvény jegyeinek árusításával foglalkozó pénztár nem kötelezhető. Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!

VIS MAJOR ESETÉN: Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Társaság hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

Kérjük, jegyét mindenképpen őrizze meg a rendezvény végéig, mivel ez szolgál arra, hogy félbeszakadt rendezvény esetén az annak pótlására kijelölt esőnapon ismét bejöhessen a nézőtérre!

• Társaságunk fenntartja a jogot, hogy amennyiben adott, két előadásban színre kerülő színházi produkció első előadása kedvezőtlen időjárás miatt fedett, beltéri helyszínen került megtartásra, úgy a második előadás is ugyanazon helyszínen kerüljön bemutatásra az időjárás változásától függetlenül.

• Felhívjuk tisztelt nézőink figyelmét, hogy a Nagyerdei Szabadtéri Színpad esőhelyszínén, a Kölcsey Központ Nagytermében annak a Szabadtéritől eltérő építészeti adottságaiból fakadóan egymás melletti ülőhelyek nem garantálhatók, és a székek és sorok elrendezése a Szabadtéri Színpadétól eltérhetnek.

• Tájékoztatjuk kedves nézőinket, hogy kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvények alábbi időpontokban és/vagy helyszíneken kerülhetnek megrendezésre:

1) Szegedi Kortárs Balett | CARMINA BURANA – esőnap: 2017. június 11.
2) ’Lew’ Wallace – Patrick Barlow | BEN HUR – esőnap: 2017. június 14.
3) Murray Schisgal | MÁSODIK NEKIFUTÁS – esőnap: 2017. június 16.
4) Jantyik Zsolt – PG Csoport | EZÜSTBOJTÁR – esőnap: 2017. június 23.
5) Ken Ludwig | PRIMADONNÁK – esőhelyszín: Kölcsey Központ
6) Ray Cooney – John Chapman | KÖLCSÖNLAKÁS – esőnap: 2017. július 6. *[1]
7) Dale Wasserman – Mitch Leigh – Joe Darion | LA MANCHA LOVAGJA – esőnap: 2017. július 11.
8) Robert Dubac | A FÉRFIAGY – AVAGY NINCS ITT VALAMI ELLENTMONDÁS? – esőnap: 2017. július 15.
9) Marc Camoletti | BOEING, BOEING – LESZÁLLÁS PÁRIZSBAN – esőnap: 2017. július 17.
10) Jeffrey Lane – David Yazbek | NŐK AZ IDEGÖSSZEOMLÁS SZÉLÉN – esőnapok: 2017. július 30. és július 31. *[2]
11) L’art pour l’art Társulat | HALVÁNYLILA GŐZ – esőhelyszín: Kölcsey Központ
12) Szép Ernő | VŐLEGÉNY – esőnap: 2017. augusztus 9.
13) Joe DiPietro | ÜGYES KIS HAZUGSÁGOK – esőnap: 2017. augusztus 16. *[3]
14) Főnix Produkció | SZÉKI TÁNCHISTÓRIÁK – esőhelyszín: Kölcsey Központ

[1] A JÁTÉKSZÍN BÁRMELY KÖLCSÖNLAKÁS-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
A jegyek automatikusan az előadás esőnapjára (július 6., 20.30) érvényesek.
A JÁTÉKSZÍN MINDKÉT KÖLCSÖNLAKÁS-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
Mindkét előadást a Kölcsey Központ Nagytermében az esőnapon (július 6-án) 16.30 órai (a július 3-ai elmaradt előadás pótlása) és 20.30 órai kezdettel (a július 4-ei elmaradt előadás pótlása) mutatjuk be.
A fentiek alapján amennyiben a fenti előadások egyikére váltott jegyet és az elmaradt, kérjük, a pótelőadás megtartásának részleteiről www.nagyerdeiszabadteri.hu honlapról tájékozódjon.

[2] A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ BÁRMELY NŐK AZ IDEGÖSSZEOMLÁS SZÉLÉN-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
A jegyek automatikusan az előadás első esőnapjára (július 30., 20.30) érvényesek.
A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ MINDKÉT NŐK AZ IDEGÖSSZEOMLÁS SZÉLÉN-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
Az elmaradt július 28-ai előadást az előadás első esőnapján (július 30., 20.30), az elmaradt július 29-ei előadást az előadás második esőnapján (július 31., 20.30) mutatjuk be.
A fentiek alapján amennyiben a fenti előadások egyikére váltott jegyet és az elmaradt, kérjük, a pótelőadás megtartásának részleteiről www.nagyerdeiszabadteri.hu honlapról tájékozódjon.

[3] A MADÁCH SZÍNHÁZ BÁRMELY ÜGYES KIS HAZUGSÁGOK-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
A jegyek automatikusan az előadás esőnapjára (augusztus 16., 20.00) érvényesek.
A MADÁCH SZÍNHÁZ MINDKÉT ÜGYES KIS HAZUGSÁGOK-ELŐADÁSÁNAK KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATTI ELMARADÁSA ESETÉN:
Mindkét előadást a Kölcsey Központ Nagytermében az esőnapon (augusztus 16-án) 16.00 órai (az augusztus 14-ei elmaradt előadás pótlása) és 20.00 órai kezdettel (az augusztus 15-ei elmaradt előadás pótlása) mutatjuk be.

A fentiek alapján amennyiben a fenti előadások egyikére váltott jegyet és az elmaradt, kérjük, a pótelőadás megtartásának részleteiről www.nagyerdeiszabadteri.hu honlapról tájékozódjon.


A műsor- és szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk.

Megértésüket köszönjük!

Jó szórakozást és kellemes, emlékezetes előadásélményt kíván:

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.