Esőszabályzat

ESŐSZABÁLYZAT
a Csokonai Színház Nagyerdei Szabadtéri Színpadon tartandó rendezvényeire

Tájékoztatjuk kedves közönségünket, hogy a debreceni Nagyerdei Szabadtéri Színpadon a Csokonai Színház (a továbbiakban: Színház) által szervezett szabadtéri rendezvényekre, kedvezőtlen időjárási körülmények esetén az alábbi szabályok vonatkoznak:

A debreceni szabadtéri rendezvények nézőinek túlnyomó többsége évről évre a kedvezőtlen időjárás kockázatára felkészülve érkezik a helyszínre. A Színháznak az a szándéka, hogy még kétséges időjárási viszonyok között is megkezdje, illetve folytassa az adott szabadtéri rendezvényt.

A Nagyerdei Szabadtéri Színpad nézőtere fedetlen, ezért kérjük, hogy nézőink a várható kedvezőtlen időjárásra való tekintettel hozzanak magukkal meleg és vízálló öltözetet, ha van rá lehetőségük, esőköpennyel készüljenek.

Tájékoztatjuk kedves közönségünket, hogy a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon a rendezvény alatt esernyő nem használható, mivel az gátolja a nézők színpadra való akadálymentes rálátását.

Amennyiben az adott rendezvénynek van kijelölt esőnapja, a megvásárolt jegyet nem lehet visszaváltani.

A megvásárolt jegy csak abban az esetben váltható vissza, ha a rendezvényt a Színház lemondja, vagy ha a rendezvényt kedvezőtlen időjárás miatt a kitűzött esőnapon sem lehet megtartani.

A Színház fenntartja a jogot, hogy a rendezvényt kedvezőtlen, szélsőséges időjárási körülmények esetén nem tartja meg és erről a nézőket bármikor, akár előzetesen a rendezvény napján, akár a helyszínen, közvetlenül az előadás megkezdése előtt, vagy az előadás megkezdését követően is tájékoztatja.

Ebben az esetben, ha esőnap meghirdetésre került, a Színház az előadást az esőnapon tartja meg.

Ha esőnap nem került kijelölésre, vagy az esőnapon is kedvezőtlenek az időjárási körülmények, a Színház jogosult a rendezvény lemondására.

A Színház fenntartja továbbá a jogot, arra, hogy az adott előadás napján bármikor felmerülő, a hatókörén kívül eső, előre nem látható és elháríthatatlan akadályok, vis maior bekövetkezte esetén (különösen, de nem kizárólagosan: betegség, az emberi egészségre súlyos veszélyt jelentő időjárási körülmények, háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar, a COVID-19 vírus okozta fertőzés, vagy más súlyos fertőzés következtében kialakult járványhelyzet, egészségügyi veszélyhelyzet), az előadást a nap bármely időszakában, megfelelő indoklás mellett lemondja.

Az előadás lemondásáról a Színház kommunikációs csatornáin ( www.nagyerdeiszabadteri.hu, Facebook oldal, Instagram stb.) keresztül tájékoztatja a nézőket

Ha a kedvezőtlen időjárási körülmények az előadás helyszínén következnek be, az alábbi szabályok érvényesek:

1. Szünet nélkül játszott (egyrészes) rendezvény esetén, ha a rendezvény teljes időtartamának fele lejátszásra került, a rendezvény megtartottnak minősül.

2. Kétrészes rendezvény első része után bekövetkező kedvezőtlen időjárás esetén szintén megtartottnak minősül a rendezvény, ha az a kedvezőtlen időjárás miatt az első rész megtartását követően szakad félbe.

3. A Színház jogosult, a rendezvény megkezdésével, illetve a megszakított első rész folytatásával

a. EGYRÉSZES RENDEZVÉNY kezdetén, VAGY annak első fele alatt jelentkező kedvezőtlen időjárás, illetve műszaki, technikai akadályok bekövetkezte esetén

– júliusban tartandó rendezvényeknél legkésőbb 22.00 óráig (21.00 órai kezdés esetén 22.30 óráig),
– augusztusi és szeptemberi rendezvényeknél legkésőbb 21.30 óráig VÁRNI.

Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény annak első felét megelőzően szakad félbe és a rendezvény nem kerül megtartásra, ESŐNAPPAL RENDELKEZŐ rendezvény esetén a jegyek a kijelölt esőnapra érvényesek, amelynek időpontja a www.nagyerdeiszabadteri.hu weblapon olvasható. Ha nincs kijelölt esőnap a jegyek a jelen szabályzatban foglaltak szerint visszaválthatók, illetve más rendezvényre becserélhetők.

b. KÉTRÉSZES RENDEZVÉNY első részének kezdetén, illetve első része alatt jelentkező kedvezőtlen időjárás, illetve műszaki, technikai akadályokbekövetkezte esetén

– júliusban tartandó rendezvényeknél legkésőbb 22.00 óráig (21.00 órai kezdés esetén 22.30 óráig),
– augusztusi és szeptemberi rendezvényeknél legkésőbb 21.30 óráig (18.00 órai kezdés esetén 19.30 óráig, 19.30 órai esetén 21.00 óráig) VÁRNI.

JEGYVISSZAVÁLTÁS, JEGYCSERE

A megvásárolt jegyek visszaváltása, cseréje kizárólag az alábbi esetekben lehetséges:

Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény EGYRÉSZES RENDEZVÉNY esetén a teljes időtartamának felét megelőzően, KÉTRÉSZES RENDEZVÉNY esetén az első rész végét megelőzően szakad félbe és a rendezvény nem kerül megtartásra, a rendezvényre szóló jegyek

– ESŐNAPPAL NEM RENDELKEZŐRENDEZVÉNY ESETÉN – az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 munkanapon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben visszaválthatók, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Színház jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség).

– ESŐNAPPAL RENDELKEZŐ RENDEZVÉNY ESETÉN- a jegyek arra a kijelölt esőnapra érvényesek, amelynek időpontja a nagyerdeiszabadteri.hu weblapon olvasható. Esőnapra tolódott rendezvényen bekövetkező kedvezőtlen időjárás esetén jegyvisszaváltásra csak akkor van lehetőség, ha a rendezvény a kijelölt esőnapon sem került megtartásra. Ebben az esetben a megváltott jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 munkanapon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Színház jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség).

Arról, hogy az adott rendezvény megtartásra kerül-e a rendezvény napján, a Színház a helyszínen dönt.

A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár nem kötelezhető. Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!

Nem váltható vissza a megvásárolt jegy, ha a Néző a félbeszakadt rendezvényről távozott, ám az az időjárás kedvezőbbre fordultával aznap este, később, megtartásra került.

Kérjük kedves nézőinket, hogy jegyüket mindenképpen őrizzék meg a rendezvény végéig, mivel ez szolgál arra, hogy félbeszakadt rendezvény esetén az annak pótlására kijelölt esőnapon ismét bejöhessen a nézőtérre!

Tájékoztatjuk kedves nézőinket, hogy kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvények alábbi időpontokban kerülhetnek megrendezésre:

TBG. Production Kft. NIKOLA TESLA 2022.06.08. – nincs esőnap

Csokonai Színház Játék a kastélyban 2022.06.13. – esőnap: 2022.06.14.

Játékszín Teljesen idegenek 2022.06.22 és 2022.06.23 – esőnap 2022.06.24

Pannon Várszínház Hotel Menthol 2022.06.28. – esőnap: 2022.06.29.

Csokonai Színház A Pál utcai fiúk 2022.07.04 és 2022.07.05. – esőnap: 2022.07.06.

DUNA Művészegyüttes Héttorony 2022.07.11. – esőnap: 2022.07.12.

Orlai Produkció Budapest, Te! 2022.07.18. – esőnap: 2022.07.19.

József Attila Színház Furcsa pár – női változat 2022.07.28. – esőnap: 2022.07.29.

Zenthe Ferenc Színház Nem élhetek muzsikaszó nélkül 2022.08.23. – esőnap: 2022.08.24.

Azokban az esetekben, ahol KÉT ELŐADÁS KERÜLT MEGHIRDETÉSRE és VAN az előadásnak meghirdetett ESŐNAPJA, úgy

• BÁRMELY ELŐADÁS kedvezőtlen időjárás miatti elmaradása esetén a jegyek automatikusan az előadások ESŐNAPJÁRA érvényesek.

• MINDKÉT ELŐADÁS ELMARADÁSA ESETÉN:

o az ELSŐ IDŐPONTRA meghirdetett, elmaradt előadás jegyei automatikusan AZ ESŐNAPRA ÉRVÉNYESEK,

o a MÁSODIK IDŐPONTRA meghirdetett, elmaradt előadás jegyei az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 munkanapon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben VÁLTHATÓK VISSZA, ILLETVE MÁS RENDEZVÉNYRE BECSERÉLHETŐK (jegyek becserélésére kizárólag a jegypénztárban váltott jegyek esetében van lehetőség).

A fentiek alapján amennyiben a fenti előadások egyikére váltott jegyet és az elmaradt, kérjük, a pótelőadás megtartásának aktuális részleteiről www.nagyerdeiszabadteri.huhonlapról tájékozódjon.

A Színház a műsor- és szereplőváltoztatás jogát fenntartja. Jó szórakozást és kellemes, emlékezetes előadásélményt kívánunk!

a Csokonai Színház Társulata