Házirend

Nagyerdei Szabadtéri Színpad

A házirend meghatározza a helyszínen tartózkodó személyek egymás iránti magatartását, valamint előírja az ingatlan rendeltetésszerű használatára, állagának védelmére, megóvására szolgáló követelményeket. Közös érdekünk, hogy a használók biztonságos, kulturált környezetben töltsék idejüket a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. A rendbontókkal szemben – figyelmeztetés után – szabálysértési eljárást kezdeményezünk, a károkozókkal szemben kártérítést érvényesítünk.

1. A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban Rendezvényszervező) által üzemeltetett Nagyerdei Szabadtéri Színpad rendezvények ideje alatt tart nyitva.

2. A Nagyerdei Szabadtéri Színpadon tartott zártkörű programokat meghívott vendégek látogathatják.

3. Belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.

4. Az épület biztonsági kamerákkal ellátott őrzéséről Biztonsági Őrség gondoskodik.

5. Az épület területére bármilyen italt, illetve ételt tilos behozni. Kizárólag a helyszínen található vendéglátó helyiségekből vásárolt étel és ital fogyasztható, csak az erre kijelölt helyiségekben, büfékben.

6. Az épülethez tartozó – időszakosan üzemelő – büfében szeszes italt csak 18 éven felüli látogatók fogyaszthatnak.

7. Ittas állapotban a rendezvények látogatása nem megengedett.

8. Dohányozni kizárólag az arra kijelölt dohányzóhelyeken szabad.

9. A rendezvényekről, eseményekről hang- és képfelvételt kizárólag a Rendezvényszervező készíthet. Amennyiben a Rendezvényszervező által készített képfelvételek valamelyikén Ön is láthatóvá válik, ezzel kapcsolatban nem léphet fel követeléssel sem a felvétel készítőivel, sem az azt engedélyezőkkel szemben.

10. A rendezvényekről a látogatók számára kép- és hangfelvétel készítése nem engedélyezett. Amennyiben a látogató a Nagyerdei Szabadtéri Színpad munkatársának felszólítására nem hagy fel az engedély nélküli kép-, illetve hangrögzítésével, a szervezők felszólíthatják a terület elhagyására. Az ilyen indokkal történő eltávolítás miatt a Rendezvényszervező kártérítésre nem kötelezhető.

11. Kérünk mindenkit, hogy mobiltelefonjaikat az előadások idejére kapcsolják ki!

12. A Nagyerdei Szabadtéri Színpad területén 10 éves kor alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.

13. A Nagyerdei Szabadtéri Színpad előadásait – a kifejezetten gyermekelőadások kivételével – kisiskolás (6 éves) kor alatt nem javasoljuk. Kérjük, vegyék figyelembe a korosztályi ajánlásokat az egyes előadásoknál.

14. A Nagyerdei Szabadtéri Színpad területére közlekedési eszközt (babakocsit, kerékpárt, motorbiciklit, gördeszkát, rollert stb.) behozni tilos. A Nagyerdei park területén hagyott tárgyakért Rendezvényszervező nem vállal felelősséget.

15. Amennyiben a program alatt a részt vevő személy/személyek viselkedésükkel vagy hangoskodásukkal zavarják a többi látogatót, úgy a Rendezvényszervezők felszólíthatják a rendzavarókat a rendezvény elhagyására. Az ilyen indokkal történő eltávolítás miatt a Rendezvényszervező kártérítésre nem kötelezhető.

16. Állatot a Nagyerdei Szabadtéri Színpad teljes területére behozni tilos! Ez alól kizárólag a vakvezető, illetve indokolt esetben speciálisan képzett állatok képzenek kivételt.

17. Az épület állagának megóvása mindannyiunk érdeke, az esetleges rongálások helyreállítására fordított költségeket a károkozóra hárítjuk.

18. A Rendezvényszervezők a műsorváltozás jogát mindenkor fenntartják.

Jelen házirend 2018. április 1-jén lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Házirendbe ütköző magatartás miatt feljelentést az épület üzemeltetője, és a sérelmet szenvedett kezdeményezhet, a polgármesteri hivatal szabálysértési előadójánál. Kérjük Tisztelt Látogatóinkat, hogy a Házirend megtartásával segítsék elő a Nagyerdei Szabadtéri Színpad – mindenki megelégedésére szolgáló – működését.

A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. jegyirodai tájékoztatója a jegyvásárlók számára

Hatályos: 2013. november 15-től

1. A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) számítógépes rendszerével különböző színházi, zenei, sport és egyéb eseményekre (továbbiakban: Rendezvény) szóló Belépőjegyek megvásárlását biztosítja a Vásárlók számára.

2. A Belépőjegy megvásárlásán túlmenően szolgáltatás, vagyis a rendezvény tényleges lebonyolítása tekintetében a Vásárlók a Rendezvény Szervezőjével (a továbbiakban: Rendezvényszervező) kerül jogviszonyba. Az Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Szolgáltató a rendezvény szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Belépőjegyek értékesítésére korlátozódik. A Szolgáltató és a Rendezvényszervező által nyújtott szolgáltatások – és az értük való felelősség – tehát elkülönülnek. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő művészek, sportolók, más előadók szereplése, illetve az előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán.

3. A Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a Belépőjegyen szerepelnek.

4. Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépősre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült belépőjegy pótlására nincs lehetőség.

5. Bizonyos belépőjegyek csak bizonyos felhasználói kört jogosítanak fel belépésre (gyermekjegy, nyugdíjas jegy, diákjegy, szakmai jegy). A jogosultság meglétét a Szolgáltató nem vizsgálja. A Rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy. A Belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a felmutatója nem igazolja.

6. A Belépőjegy fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, a Rendezvényszervező, vagy a rendezvény helyszínén működő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a belépőjegy felmutatójától a rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történő kitiltás miatt a Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

7. A rendezvényt mindenki a saját felelősségére látogathatja. Alkoholos befolyásoltság, bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a rendezvény még érvényes belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

8. A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek, a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a Rendezvény szervezője, sem a felvétel jogos felhasználója felé semmilyen igényt.

9. A részvételi feltételeket, a rendezvény illetve a rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, valamint a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Rendezvényszervező a rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve a Rendezvényen tartózkodó Látogatók zavartalan szórakozása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokkal történő eltávolítás miatt a Szolgáltató és a rendezvényszervező kártérítésre nem kötelezhető.

10. Rendezvény esetleges elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínén és határidejét a rendezvényszervező dönti el, annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős.
Szolgáltató a jegyvásárlásra vonatkozó információkról haladéktalanul tájékoztatja a vásárlókat és biztosítja a jegyvisszaváltás zavartalan menetét. Szolgáltató a rendezvényszervezőtől érkező Belépőjegy visszaváltásárra vonatkozó megbízás hiányában a belépőjegyek visszaváltására, a belépőjegyek vételárának visszatérítésre nem kötelezhető.

11. A visszaváltásra a Rendezvényszervező által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy árán felül – amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értékben visszaváltani – sem a Rendezvényszervező, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére.

A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a belépőjegyek visszaváltására nincs mód.

Jó szórakozást kíván a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.